Beste communicatieprofessional, past je profiel (nog) bij je organisatie?

In het samenstellen van teams in de sport is het heel gewoon. Met elkaar een doel stellen en vervolgens kijken wat er voor nodig is om dat doel te realiseren: Waar staan we nu? Wat moeten we leren of anders gaan doen? Welke kwaliteiten hebben we met elkaar? Is dat genoeg? Hebben we op sommige terreinen meer, minder of gewoon iets anders nodig? Op basis van de antwoorden zet de coach de route uit en helpt hij of zij het team zich verder te ontwikkelen.

Deze benadering zie ik (Patrick Dekkers) veel minder als het gaat om teams van communicatieprofessionals. Daar lijkt het soms net of alle teams hetzelfde willen en hetzelfde moeten kunnen. Ook domineert de opvatting dat elke professional ‘alles’ kan. De werkelijkheid is -gelukkig- anders.

De route naar het kampioenschap en de ideale samenstelling van het team zijn altijd anders. Bij HVR hanteren we dan ook de  uitgangspunten dat elke organisatie en (daarom ook) elk communicatieteam uniek is. Natuurlijk zijn er meer factoren van belang om tot het ideale team te komen maar ik licht er graag 2 belangrijke uit: de ontwikkeling van de organisatie en het profiel van de professional.

De ontwikkeling van de organisatie

Steeds meer organisaties claimen een communicatieve organisatie te (willen) zijn. In de praktijk blijkt dat dit begrip op vele manieren wordt beleefd en ingevuld. In het HVR-beeld van een communicatieve organisatie groeit de inbreng van alle medewerkers in het contact met de omgeving en het onderhouden van de relaties in het ontwikkelen daarvan. Schematisch geven we dat weer in bijgevoegd model.

In de eerste fase zie je dat de communicatieprofessional de wensen van de medewerkers verbeeldt en in de laatste fase ondersteunt ze de lerende organisatie. Dat vraagt de ontwikkeling van een expert die goede communicatieproducten levert naar een die reflecteert op het gedrag in en door de organisatie en collega’s helpt zelf contacten te onderhouden en te ontwikkelen.

Het profiel van de professional

Dat vraagt om een communicatieteam dat mee kan bewegen op deze ontwikkeling en in elke fase van de ontwikkeling nieuwe en passende diensten kan aanbieden bij de vraag van de organisatie. Vraagt de organisatie bijvoorbeeld een strakke promotiecampagne om de eigen boodschap uit te dragen of het opzetten van een (participatie)proces waarin het samen met andere spelers op kan trekken? Het vraagt in ieder geval om een bewuste keuze van professional en organisatie: passen we (nog) bij elkaar? In onze praktijk zien we communicatieprofessionals opereren in vier rollen; expert, regisseur, coach en innovator. Je voorkeursrol zegt iets over de manier waarop jij je vak uitoefent en daarmee ook iets over de omgeving waarin je het best presteert.

Check de match

In de ideale situatie past de ontwikkeling van de organisatie bij het profiel en de ambitie van de professional. Dat vraagt om een open en zelfbewuste houding van beide kanten, de professional(s) en het management. Waar staan we en hoe kunnen we elkaar helpen de volgende stap te zetten? Deze aanpak zien we helaas te weinig in de praktijk. Jammer, want het vergroot de bijdrage van communicatie aan een organisatie en biedt de professional veel meer uitdaging en plezier in het werk.

Wat ons betreft is 2020 een jaar waarin steeds vaker de vraag aan de orde komt of de ontwikkeling van de organisatie en de ondersteuning door de professional (nog) bij elkaar passen. Idealiter nemen professionals zelf het initiatief. Verken je profiel en ambities en ga daarover in gesprek. Een andere optie is dat als team te doen. Wij leveren er graag een bijdrage aan!

Vorig bericht
Een betere site begint met luisteren naar de bezoeker
Volgend bericht
Hoe zorg je ervoor dat jouw communicatiebaan geen ‘bullshitbaan’ wordt?

Dit vind je misschien ook inspirerend!