Privacy Statement

In dit privacy statement leggen wij uit wie we zijn, waarom we persoonsgegevens verwerken, hoe we dit doen en met welke doelen.

Wie zijn wij

Wij zijn HVR Group. Een communicatiebureau dat helpt je de omgeving centraal te zetten in jouw projecten, processen en werkwijzen. Met een communicatiestrategie, een communicatiemiddel of training.

Wij zijn gevestigd in het bedrijvenpand LabS55 (Unit 16), aan de Lulofsstraat 55, 2521 AL in Den Haag. Door het bezoeken van deze website en de website te gebruiken, ga je akkoord met het feit dat wij (persoons)gegevens verzamelen en deze gebruiken zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven.

We zijn zuinig op je persoonsgegevens

Wij werken vanuit de Europese regelgeving wanneer het gaat om privacy en persoonsgegevens. Daarnaast hanteren we de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) wanneer het aankomt op informatiebeveiliging.

HVR vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met (vertrouwelijke) informatie en de privacygevoelige gegevens die wij verwerken. We doen er alles aan om onze gegevens goed te beveiligen en nemen doorlopend passende maatregelen om dit te bewerkstelligen. Binnen HVR hanteren we een beleidsdocument informatiebeveiliging, waarin de details rondom informatiebeveiliging en privacy zijn uitgewerkt.

We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om als communicatiebureau onze diensten te kunnen verlenen. De medewerkers van HVR zetten hun kennis en bewustzijn op het gebied van informatiebeveiliging altijd in. Alle medewerkers binnen HVR voldoen aan de geheimhoudingsbepaling. Daarnaast blijven we met elkaar in gesprek over onderwerpen zoals informatiebeveiliging en privacy.  Als bureau, maar ook voorafgaand en tijdens de samenwerking met onze klanten en leveranciers.

Binnen HVR is er geen Functionaris Gegevensbescherming. Indien je vragen hebt kun je contact met ons bureau opnemen via info@hvrgroup.nl of 070-3463616.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor de personen van wie HVR Group persoonsgegevens verwerkt. Denk aan gegevens die wij van je hebben als onze opdrachtgever zijnde en gegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt tijdens je bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld omdat je, je aanmeldde voor het vacature alert of je gegevens achter hebt gelaten voor een contactverzoek.

Het grootste doel van onze persoonsgegevensverwerking is om om de personen en processen die hierboven zijn benoemd, zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn en in te richten. Het is belangrijk dat jij hier toestemming voor hebt gegeven. Hier vragen we dan ook altijd om.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Functietitel

Ook analyseren we je surfgedrag aan de hand van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Dit betekent ook dat we gebruik maken van analytische cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die middels een internetpagina op een computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Dit doen we beperkt. We slaan hiermee geen persoonsgegevens van je op. Door inzicht te krijgen in het gebruik van onze website kunnen we aanpassingen doorvoeren, zodat de website uiteindelijk beter aansluit op de wensen van de bezoekers.

Beschrijving verwerkingsdoelen

Wettelijke verplichtingen
Om ons te houden aan wet-en regelgeving zijn sommige verwerkingen nodig. Denk aan gegevens voor de belastingdienst, maar ook wie wanneer en waar te bereiken in geval van nood.
Beheren relaties
We verwerken persoonsgegevens om al onze relaties inzichtelijk en overzichtelijk te krijgen en hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Optimaliseren dienstverlening
Om het contact met (potentiële) opdrachtgevers in goede banen te leiden, verwerken wij gegevens. Denk aan contactgegevens om hen te kunnen bereiken, maar ook over de geschiedenis van de verschillende opdrachten.
Mailings
Wij versturen mailings voor diverse doeleinden. Denk aan een mailing voor een buitenstebinnendag  of een door ons ontwikkelde training. In elk geval is het mogelijk om op elk moment je uit te schrijven voor deze mailings.
Voor marketingdoeleinden
HVR opereert voort uit opdrachten van opdrachtgevers. Om nieuwe opdrachtgevers te werven is het van belang om gegevens te verwerken. Dit bevordert het onderlinge contact. Voor campagnes voor HVR of onze opdrachtgevers, verwerken wij gegevens (denk aan online gedrag) om bijvoorbeeld advertenties in te stellen. Zo kunnen we per situatie de meest relevante advertentie op de op dat moment juiste plek laten zien.
Administratieve doeleinden
Denk aan contactgegevens van onze opdrachtgevers, informatie uit offertes en aanbestedingen en voor facturele doeleinden.

Verwerkers

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken, gebruiken wij de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken. Dit noemen we ook wel ‘verwerkers’. Dit doen we uiteraard alleen wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven. Voor het vragen van deze toestemming melden we, indien geldend voor de situatie, dat de gegevens terechtkomen bij de verwerker(s).  Met al onze verwerkers hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Rechten van betrokkenen

Vanuit de AVG hebben personen waarvan persoonsgegevens verwerkt worden, ook wel de betrokkenen, een aantal rechten. Deze zijn als volgt:

  • Het recht op informatie over de verwerkingen;
  • Het recht op inzage in zijn gegevens;
  • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
  • Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
  • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
  • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
  • Het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
  • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Voor alle bovenstaande rechten geldt: indien je gebruik wilt maken van je recht(en), dan kun je contact opnemen met ons bureau via info@hvrgroup.nl of 070-3463616.

Bewaartermijn(en)

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaard worden. Per proces hebben hanteren wij verschillende bewaartermijnen, te vinden in ons informatiebeveiligingsbeleid. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.