Vanuit autisme bekeken

De visie verbeeld

Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB) zet zich in voor mensen met autisme én een inclusieve samenleving. De afgelopen jaren heeft VAB stap voor stap een eigen visie ontwikkeld waarin aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk centraal staan. Met het groeiend aantal projecten en communicatiemiddelen ontstond de behoefte om te laten zien waar VAB in de kern voor staat. Daarom de vraag: verbeeld onze visie kort en krachtig!

Vraag & aanpak

We zijn begonnen de bestaande situatie in kaart te brengen. Welke communicatiemiddelen en uitgangspunten zijn er? Hoe verhouden die zich tot elkaar? En wat is de kern die alles verbindt? Kortom, waar staat VAB voor en hoe werkt VAB?

Uitvoering

We gingen aan de slag met drie sleutelfiguren van VAB. Zij pitchten hun visie op VAB aan elkaar en kwamen zo tot één kern. Deze toetsten we vervolgens bij mensen in het VAB-team, zoals levensloopbegeleiders en projectmedewerkers. Het resultaat vertaalden we in een kortere en langere animatie voor de website.

Naast het animeren van de visie, hebben we ook een presentatie van VAB omgezet in een animatie. Deze presentatie gaat over verschillende manieren van hoe je naar autisme kan kijken en welke vorm van hulpverlening daarbij past. De presentatie, die normaal drie kwartier kostte, hebben we verkort tot een animatie van elf minuten voor intern gebruik. Handig voor trainingen, workshops en presentaties over het praktisch invullen van de visie.

Resultaat

We hebben de visie van VAB kort en krachtig verbeeld en verspreid via de website en social media. Zo hebben alle bezoekers die op de website terecht komen, meteen een concreet beeld van VAB. Daarnaast helpen de animaties om sneller tot de kern te komen in gesprekken met bijvoorbeeld gemeenten of zorginstellingen.

Vorige
Platform Open Overheidsinformatie

Stichting Vanuit autisme bekeken is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Iedereen is verschillend en VAB vindt het hoog tijd dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werkt VAB aan.