Ministerie van Algemene Zaken (DPC)

Platform Open Overheidsinformatie

Op 1 mei 2022 ging de Wet open overheid (Woo) in. De wet moet overheidsinformatie toegankelijker en transparanter maken, maar rijksoverheid.nl begon door alle openbare documenten juist overbelast te raken. Wij bedachten een oplossing met sociale meerwaarde!

Vraag & aanpak

De Dienst Publieke Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken vroeg HVR Group hoe te voldoen aan de Woo zonder overbelasting van rijksoverheid.nl.

Wij maakten ons sterk voor een nieuwe website als archief van documenten: open.overheid.nl. Vroeger werden alle documenten op rijksoverheid.nl gezet. Nu staan daar links naar documenten op open.overheid.nl. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen de links te plaatsen en documenten over te zetten. Op die manier gaan we de overbelasting van rijksoverheid.nl tegen.

Uitvoering

Om de links te plaatsen werkten we samen met Swink, een internetbureau dat de talenten van mensen met autisme inzet. Meerdere mensen met autisme en een afstand tot de arbeidsmarkt kregen via deze opdracht vast werk. Zij maakten het project tot een succes. Wij verzorgden de projectleiding en voerden kwaliteitschecks uit.

Resultaat

Vraag: 2000 links per maand. Realisatie: 4600 per maand.

PLOOI heeft concrete resultaten opgeleverd voor de overheid, de burger en mensen met autisme. De overheid voldoet nu aan de Woo en rijksoverheid.nl blijft functioneren. Burgers hebben eenvoudig toegang tot overheidsinformatie én het project leverde werk op voor mensen met autisme.

Vorige
Strategische koers in 6 ijssmaken
Volgende
De visie verbeeld

Ministerie van Algemene Zaken (DPC)

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.