Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Scheldesymposium: bedenken, creëren en communiceren

Sinds 2018 organiseert HVR het jaarlijkse Scheldesymposium in Antwerpen, een belangrijk evenement van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Zo’n 150 geïnteresseerden uit zowel Vlaanderen als Nederland verzamelen zich om kennis over het Scheldeestuarium te delen. Van overheidsorganisaties tot havenbedrijven, van natuurorganisaties tot onderzoeksinstellingen: allerlei samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd. 

Vraag & aanpak

Ook in 2022 schakelde de VNSC ons in voor de organisatie van het symposium. Onze aanpak begon met het bedenken van een thema, het ontwikkelen van werkvormen en het samenstellen van het programma. Dat deden we samen met de onderzoekers, beleidsmakers en partners van de VNSC. Via verschillende kanalen hebben we het evenement aangekondigd: een nieuwsbericht op de website, een uitnodiging via de mail en een aankondiging op LinkedIn. Vervolgens zorgden we voor een vlekkeloos verloop op de dag zelf. Met strakke planningen en goede briefings lieten we niets aan het toeval over. 

Uitvoering

Het Scheldesymposium 2022 vond plaats in Antwerpen. Na de aftrap door vaste host Ann de Bie kregen de bezoekers een presentatie over waterveiligheid-experimenten in de Hedwige-Prosperpolder. Daarna splitste het publiek zich op om verschillende presentaties te bezoeken, bijvoorbeeld over de effecten van klimaatverandering op de Scheldenatuur. Interactie en verdieping stonden daarbij centraal. Na dit informatieve ochtendprogramma was het tijd voor de netwerklunch, waar bezoekers de gelegenheid hadden om bij te praten. In de middag organiseerden we een excursie en gingen de deelnemers per fiets naar de Antwerpse kademuren die momenteel versterkt worden. 

Resultaat

In 2022 bezochten zo’n 150 mensen uit Vlaanderen en Nederland het Scheldesymposium. Uit de reacties blijkt dat het evenement een groot succes was. Het programma sloot mooi aan op de informatiebehoeften en de organisatorische aspecten kregen goede feedback. Ook werd de communicatie voor, tijdens en na het symposium gewaardeerd! Zo speelt het Scheldesymposium een belangrijke rol bij de ontmoeting en kennisuitwisseling tussen partijen die verbonden zijn aan een vitaal en duurzaam Scheldeestuarium.

Volgende
Online campagne landelijke rookmeldersplicht

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Vlaanderen en Nederland werken samen aan de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) neemt beslissingen over het beleid en beheer in dit gebied en voert een uitgebreid wetenschappelijk onderzoeksprogramma uit. Sinds 2017 verzorgt HVR de communicatie rondom alle activiteiten van de VNSC. 

Logo van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie