Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Online campagne landelijke rookmeldersplicht

Vanaf 1 juli 2022 geldt in Nederland de rookmeldersplicht: in elk huis moet op elke verdieping een rookmelder hangen. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) wilde dit communiceren aan alle huiseigenaren. HVR ontwikkelde hiervoor de landelijke, online campagne.

RookmeldercampagneVraag & aanpak

De campagne had twee doelen. Ten eerste huiseigenaren informeren over het ophangen van rookmelders. Ten tweede deze doelgroep aansporen tot actie, zodat op elke verdieping rookmelders hangen.

Gedragsbeïnvloeding speelde een belangrijke rol in onze aanpak. Op basis van gedragsonderzoek kozen we voor het stellen van een nieuwe norm: het is vanzelfsprekend om op elke verdieping werkende rookmelders te hebben. Onze boodschap “Check, koop, plak!” brachten we op een gerichte manier over via diverse sociale media.

Uitvoering 

De campagne werd in korte tijd opgezet en uitgevoerd. De sociale media verwezen de doelgroep consequent naar rookmelders.nl. Daar zagen de bezoekers eenvoudig waar rookmelders moesten hangen (Check!). De video’s, foto’s en advertenties toonden hoe andere huiseigenaren rookmelders ophangen (Plak!). Zo benadrukten we het gebruiksgemak en de gewenste sociale norm. Op de website werden mensen verleid rookmelders aan te schaffen (Koop!). Voor de campagne werden verschillende mensen ingezet om de boodschap te onderstrepen, zoals brandweerlieden.

Resultaat

Woningeigenaren zijn een brede en gevarieerde groep. We hebben hen geïnformeerd en tot actie aangezet met beeld en korte teksten. Voor de verspreiding van de boodschap gebruikten we Facebook, Instagram, display, native en mobile advertising, Google Search ads en persberichten.

In 2023 is de campagne aangevuld met nieuwe beelden. Deze beelden zijn tijdens de brandpreventieweken ingezet via een betaalde campagne op social media.

Vorige
Scheldesymposium: bedenken, creëren en communiceren
Volgende
Reizigerspanel voor duurzaam reisgedrag
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en de brandweer. Het NIPV verbindt en versterkt veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners.