Prolander

Communicatie gebiedsinrichting

De laatste jaren is stikstof veel in het nieuws. Stikstof tast de natuur in landelijke gebieden aan. Uitvoeringsorganisatie Prolander probeert deze gebieden beter bestand te maken tegen de schadelijke gevolgen van stikstof en klimaatverandering. Dat doet Prolander door landelijke gebieden opnieuw in te richten of te herstellen. Zo kunnen mensen hier blijven wonen en werken. HVR Group helpt Prolander met de gebiedscommunicatie. Belangrijk, want zonder communicatie is er minder kennis en draagvlak.

Vraag & aanpak

We werken voor Prolander aan meerdere projecten, dus er is niet één aanpak. Wel stemmen we al onze communicatiemiddelen af op de doelgroepen: in- en omwonenden, boeren en andere belanghebbenden. We vertalen de vaak technische materie naar begrijpelijke content. Daarnaast is het ons doel om de doelgroepen te enthousiast en betrokken te maken.

Uitvoering

De communicatie rondom projectgebied Vledder Aa geeft een indruk van onze aanpak. Eerst hebben we de communicatiedoelen vastgesteld: de doelgroepen informeren en betrekken. Er is een doelgroepenanalyse uitgevoerd om vast te stellen wie direct betrokken zijn bij het project. Ook zijn hun belangen in kaart gebracht. Vervolgens hebben we de communicatiemiddelen en -kanalen gekozen. Zo zijn er fiets- en wandeltochten georganiseerd, bijeenkomsten gehouden, nieuwsbrieven verstuurd en keukentafelgesprekken gevoerd.

Resultaat

Onze gebiedscommunicatie in Vledder Aa heeft de kennis van en het draagvlak voor de doelen van Prolander vergroot. Een mooi voorbeeld is de wandeltocht die we in september 2022 organiseerden. Tijdens de tocht werden deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken rond de gebiedsinrichting. Er kwamen ongeveer 60 mensen op af. Zij maakten duidelijk dat ze het fijn vonden dat ze werden meegenomen in het proces. De doelgroepen zijn nu goed geïnformeerd en krijgen de kans om hun zorgen, vragen of wensen te uiten.

Vorige
Overheidswebsite Wet bescherming klokkenluiders
Volgende
Strategische koers in 6 ijssmaken

Prolander

Prolander voert in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe herinrichtingsprojecten uit. Daarmee geeft Prolander invulling aan Europese en Nederlandse beleidsdoelen op het gebied van natuurbehoud en -herstel.