Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overheidswebsite Wet bescherming klokkenluiders

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. Dit betekende dat de Nederlandse wet moest worden aangepast. Hoe informeer je werkgevers en andere belanghebbenden hierover? Onze oplossing: een gebruikersvriendelijke website en al even gebruiksvriendelijke content.

Vraag & aanpak

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) schakelde ons in om werkgevers te informeren over de aanstaande wetswijzigingen. We kregen de vraag om een bestaande website in te richten en van content te voorzien. De website is www.wetbeschermingklokkenluiders.nl

We begonnen met een UX-aanpak voor de realisatie van de website. Daarin staat de ervaring van de gebruiker centraal. We organiseerden een enquête en namen een gebruikerstest af. Vervolgens zijn we de website gaan inrichten en content gaan maken. Zo werd de website optimaal afgestemd op de doelgroep.

Uitvoering

De enquête heeft ons inzicht gegeven in de wensen van de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan wat de doelgroep het liefst op de website zou willen zien. Vervolgens hebben we een voorbeeldwebsite ontworpen om een gebruikerstest te houden. De resultaten van deze test zijn met de opdrachtgever vertaald in concrete verbeterpunten. Onze contentmanager werkte samen met het team van de opdrachtgever aan passende content. Bijvoorbeeld interviews over het veilig melden van vermoedelijke misstanden of over een veilige arbeidscultuur. De content sloot bovendien mooi aan bij de opeenvolgende fasen van het wetgevingsproces.

Resultaat

We hebben een toegankelijke website opgeleverd waar werkgevers relevante en voor hen aansprekende informatie vinden. De informatie wordt overzichtelijk gepresenteerd. Websitebezoekers vinden bijvoorbeeld makkelijk antwoord op hun vragen via een FAQ. Door actuele informatie over het wetstraject te delen, hoefden zij geen extra vragen te stellen. De samenwerking met het team van BZK over de content verliep vlot en prettig. Mede daardoor hebben we de opdracht binnen de begroting en de deadline voltooid.

Vorige
Reizigerspanel voor duurzaam reisgedrag
Volgende
Communicatie gebiedsinrichting
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK onderhoudt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties logo