Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)

Strategische koers in 6 ijssmaken

Eens in de paar jaar ontwikkelt het overkoepelende schoolbestuur van SCOH een strategische koers. Daarin presenteert het schoolbestuur zijn visie en focuspunten voor de komende jaren. Alle scholen van SCOH moeten deze focuspunten in hun eigen plannen verwerken. De strategische koers vormt daarmee de basis voor hun jaarlijkse doelen en activiteiten. Maar hoe breng je deze koers nu slim onder de aandacht van de scholen?  

Vraag & aanpak

Vaak staat een strategische koers uitgelegd in een document. De vraag is hoe je dit document onder de aandacht brengt. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers van SCOH geïnteresseerd raken om dit document te lezen? Daarvoor hebben we een ludieke actie bedacht: langsgaan met een ijscokar bij de diverse scholen.

Bezoekers halen een ijsje bij de IJskoersman

BInnenzijde van de folder Raad om welke smaak het gaat en win! De tekst geeft uitleg over de zes thema's en bijbehorende smaken. De thema's zijn: 1. Kansrijk organiseren. 2. Onderwijskwaliteit. 3. Lerende organisatie. 4. Duurzaamheid & natuur. 5. Technologie. 6. Inclusief & diversiteit.

Uitvoering

De strategische koers bestaat uit 6 focuspunten: kansrijk organiseren, onderwijskwaliteit, lerende organisatie, duurzaamheid & natuur, technologie en inclusie & diversiteit. HVR heeft deze punten gekoppeld aan 6 verschillende ijssmaken. We maakten een wrapping voor de ijskar en een speelse flyer met uitleg over de verschillende smaken. Wanneer medewerkers van SCOH een ijsje kwamen halen, kregen ze de flyer mee: zo werden ze meteen geïnformeerd over de koers. Ook konden ze een prijs winnen door de ijssmaken te raden. De winnaar kreeg een leuk spel voor zijn of haar klas. Op deze manier hebben we interactie en nieuwsgierigheid gecreëerd!

Omslag van de folder Raad om welke smaak het gaat en win! Rechts een afbeelding van een ijscowagen met de tekst "De ijskoersman. Een strategische koers in 6 smaken." In de folder staat dat de lezer op www.scoh.nl/strategische-koers kan doorgeven welke smaken hij proeft. De winnaar maakt kans op een superleuk zomerspel en ontvangt een persoonlijke e-mail. In de tekst staat ook dat de strategische koers houvast biedt aan organisaties in een snel veranderende wereld. De koers is verdeeld in 6 thema's, elk thema heeft een eigen ijssmaak.

Resultaat

De medewerkers van SCOH reageerden positief en enthousiast op de ludieke actie, de vormgeving van de flyer en het raad-de-smaakspel. Zo hebben we interactie en nieuwsgierigheid gecreëerd voor de strategische koers van het SCOH.

 

Vorige
Communicatie gebiedsinrichting
Volgende
Platform Open Overheidsinformatie

SCOH

SCOH is een schoolbestuur voor 58 scholen in Den Haag. SCOH komt voort uit een protestants-christelijke traditie.