SmartwayZ.NL

Reizigerspanel voor duurzaam reisgedrag

SmartwayZ.NL is een mobiliteitsprogramma voor het zuiden van Nederland. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken hierin samen aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. Hoe bracht HVR SmartwayZ.NL van A naar B?

Vraag & aanpak

Met projectteam hebben we gebrainstormd hoe we het gedrag van reizigers het beste kunnen onderzoeken. We houden de projectleider op de hoogte van hoe het gaat, begeleiden onderzoeken, zijn aanwezig op evenementen en voeren online campagne.

Uitvoering

We hebben meegewerkt aan de oprichting van een reizigerspanel met 6000 leden. Het reizigerspanel verzamelt gegevens over hoe de leden reizen, waarheen en wat voor hen belangrijk is. Dat gebeurt via vragenlijsten, focusgroepen en interviews. De gegevens worden vervolgens gebruikt voor de onderzoeken van SmartWayZ.NL.

Verder hebben we een onderzoekskalender gemaakt en een online reizigerscampagne georganiseerd. En waren we aanwezig op evenementen om nieuwe leden te werven voor het reizigerspanel.
Verder hebben we een onderzoekskalender gemaakt en een online reizigerscampagne georganiseerd. En waren we aanwezig op evenementen om nieuwe leden te werven voor het reizigerspanel.

Resultaat

Het project is doorlopend. Tot nu toe zijn de volgende resultaten behaald:
• Het reizigerspanel is gegroeid tot 6000 leden.
• Het reizigerspanel is op de kaart gezet bij de partners die deelnemen aan SmartWayZ.NL.
• De partners hebben een positieve waardering voor het reizigerspanel.

Vorige
Online campagne landelijke rookmeldersplicht
Volgende
Overheidswebsite Wet bescherming klokkenluiders
SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL is een mobiliteitsprogramma voor het zuiden van Nederland waarin meer dan 200 partners samenwerken.

SmartwayZ.NL logo