Zonder verbinding geen beweging

  • “Hebben we al geprobeerd … werkt niet”
  • “Kost veel geld … kunnen we ons niet permitteren”
  • “Mag niet … krijg je nooit toestemming voor”
  • “Zo werken wij hier niet… daar werken mijn collega’s nooit aan mee”
  • “Geen tijd voor … volle agenda’s”

Verandering kan heel bedreigend zijn

Als adviseur, projectleider of procesmanager bevinden onze dagelijkse werkzaamheden zich in een context van uitdaging en verandering. De dynamiek en de spanning die daarbij komen kijken beschouw je misschien als één van de aantrekkelijke aspecten van je werk. In een fase waarin de te volgen koers nog niet 100% helder is, het vraagstuk taai en de onrust bij de betrokkenen relatief groot gaat HVR samen met onze opdrachtgever, de betrokkenen en de doelgroep aan de slag. Dat leidt vaak niet alleen tot interventies die betrekking hebben op de (harde) ontwikkeling van organisatie (denk aan: structuren, systemen en processen en de organisatiecultuur), maar tot interventies op het professionele vlak (denk aan: functies, rollen en verantwoordelijkheden). Het raakt mensen persoonlijk. Verandering kan daarom ook heel bedreigend zijn. Ondanks een zorgvuldig ingericht proces maakt weerstand onvermijdelijk onderdeel uit van veranderingen in organisaties.

De clue: Droom groot

Via Logeion volgde wij de masterclass van Cyriel Kortleven over Creativiteit en Innovatie waarin hij – met een knipoog – een survivalkit aanreikte aan professionals die te maken hebben met verandervraagstukken. Cyriel liet op overtuigende wijze zien hoe hij door middel van zijn Yes&Act methode problemen ombuigt naar opportuniteiten. De clue: Droom groot, verander je perspectief en onderneem actie. Probeer niet in één keer de hele wereld te veranderen, maar zet door middel van NaNo acties stapjes in de goede richting. Leer daarvan en pas je aanpak aan op basis van nieuwe inzichten. Door vastgeroeste patronen te doorbreken kun je GiGa dromen realiseren.

Als je bereid bent om te falen neemt je kans op succes toe

Belangrijk onderdeel van de aanpak is het uitstellen van je oordeel. Het is niet zo moeilijk om argumenten te bedenken om ideeën kapot te maken, de zogenoemde Idea Killers – het gaat ons ongemakkelijk natuurlijk af merkte we tijdens één van de oefeningen. De échte uitdaging bij organisatieontwikkeling is échter om samen met alle betrokkenen in de juiste mindset voor verandering te komen door je open te stellen voor nieuwe ideeën en inzichten. Hiervoor moet je je uitdagingen soms vanuit een heel nieuw perspectief durven bekijken. En je verplaatsen in de ander. Dit is een spannende stap, maar als je bereid bent te falen neemt je kans op succes zienderogen toe. Alleen op die manier kom je tot zinvolle organisatieveranderingen.

  • “Interessant … we proberen het gewoon”
  • “Ik zie de potentie”
  • “Stop de discussie … start het experiment”
  • “Waar wachten we nog op?
Vorig bericht
Waarom niemand op jouw mails reageert (en 5 manieren om dat te veranderen)
Volgend bericht
Zo bepaal je de content voor je (nieuwe) website

Dit vind je misschien ook inspirerend!